دانلودمشهدآگهی _ دانلود مشهد آگهی _ مشهد آگهی
دانلودمشهدآگهی _ دانلود مشهد آگهی _ مشهد آگهی
نقاشی ساختمانی

توضیحات آگهی

نقاشی ساختمان
بامدرک فنی حرفه ای وسابقه کاری
رنگ روغن وپلاستیک
دروپنجره ونرده
قیمت توافقی
شماره تماس :۰۹۲۲۲۶۱۴۴۵۸